Σάββατο, 6 Οκτωβρίου 2018

Η θρησκεία μας ζούσε κάθε στιγμή του χρόνου.

Ζώσα θρησκεία
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΘΡΗΣΚΕΙΑ ήταν πάντα ενεργή(Φανερά ή κρυφά), το έθνος δεν