Τετάρτη, 10 Αυγούστου 2016

ΜΑΡΚΟΣ ΑΥΡΗΛΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΝΟΣ. Οι κοινωνικές επεμβάσεις του.Δύο κομμάτια από την εκπληκτικό βιβλίο του Βλάσση Ρασσιά <<
Θεοίς Συζήν. Εισαγωγή στον Στωϊκισμό»

Όντως, ο Μάρκος Αυρήλιος, εστάθη πάντοτε υπεράνω των πραγμάτων και των υποκειμενισμών, παρέσχε στους ανθρώπους μία άνευ παρεκκλίσεων Δικαιοσύνη και συμπεριεφέρθη με τον πλέον γαλήνιο και ανεξίκακο τρόπο, ακόμη και σε αυτούς τους εχθρούς του: όταν ο στασιαστής και προδότης Κάσσιος εδολοφονήθη από έναν επιτελή του αξιωματικό, ο εστεμμένος φιλόσοφος τον εκήδευσε με όλες τις στρατιωτικές τιμές. Μετεχειρίσθη τους ανθρώπους πάντοτε ως όντα ηθικά, διεμόρφωσε επί το ηπιώτερον την σκληρή νομοθεσία της εποχής και προσεπάθησε να συντάξει ένα σώμα νόμων που να εστιάζει στην ισονομία και την ελευθερία του λόγου (περί «πολιτείας ισονόμου, κατ' ισότητα και ισηγορίαν διοικουμένης...» γράφει ο ίδιος, Α, 14), συνέστησε ειδικό ταμείο για την κήδευση των απόρων πολιτών, περιώρισε την έκλυση των ηθών και την πορνεία, συνέστησε την Κηδεμονευτική Πραιτωρία για την φροντίδα των ορφανών, επέβαλε την υποχρεωτική τήρηση μητρώου γεννήσεων και την ληξιαρχική εγγραφή των πολιτών, εγενίκευσε τις απελευθερώσεις των δούλων και τους έδωσε πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα αλλά και δικαίωμα να κληρονομούν τον κύριό τους σε περίπτωση ελλείψεως συγγενών, απηγόρευσε τις σωματικές τιμωρίες και εδίωξε ποινικώς την συκοφαντία και κανονικώς, ως κακούργημα, τον φόνο δούλου από τον κύριό του, οργάνωσε ένα τέλειο σύστημα επισιτισμού με το οποίο κατέστησε, τουλάχιστον στην χερσόνησο των Απεννίνων, αδυνάτους τους λιμούς, προέβλεψε την απαλλαγή των κατηγορουμένων φρενοβλαβών, ενομοθέτησε την «εύνοια ελευθερίας» (δηλαδή την παραδοχή στις δίκες, σε περιπτώσεις αμφιβολιών, της πιο ευνοϊκής για την ανθρώπινη ελευθερία ερμηνείας) και προσεπάθησε, δίχως όμως επιτυχία, να απομακρύνει τον λαό από τα ειδεχθή θεάματα των αμφιθεάτρων (όταν εστράτευσε τους μονομάχους για τον πόλεμο κατά των Γερμανών, ο όχλος εστασίασε εναντίον του με την κατηγορία ότι ήθελε.. «να τον αποσπάσει από τις διασκεδάσεις και να τον στρέψει στην πληκτική Φιλο σοφία» !! Ο Ernest Renan γράφει πολύ χαρακτηριστικά ότι «οι τακτικοί θαμώνες των αμφιθεάτρων ήσαν τα μόνα πρόσωπα που δεν τον αγαπούσαν καθόλου»).

--Σχόλιο δικό μου: Της ρωμιοσύνης νομίζουν ότι ο χριστιανισμός ήταν ενάντια στη δουλεία. αν δεν είχε γίνει η επιβολή του Χριστιανισμού, η δουλεία θα είχε εξαλειφθεί τουλάχιστον 1000 χρόνια νωρίτερα.
Δεν έχουμε καταλάβει ότι καμία κατάργηση δουλείας δεν είχε γίνει πριν την αναγέννηση του Ελληνικού πνεύματος στην Ευρώπη και κατά την απόλυτη κυριαρχία του Χριστιανισμού. όλες έγιναν μετά την αναγέννηση του Αρχαίου Ελληνικού πνεύματος.
 Μια από τις κατηγορίες που διέδιδαν οι Ορθόδοξοι Ρώσοι για τον Ναπολέοντα, ήταν ότι θα καταργούσε την δουλεία, καταλαβαίνετε την χριστιανική αγάπη τους, προς τους δούλους.

44 Ὁ δὲ δοῦλός σου καὶ ἡ δούλη σου, ὅσους ἄν ἔχῃς, ἀπὸ τῶν ἐθνῶν τῶν πέριξ ὑμῶν, ἐκ τούτων θέλετε ἀγοράζει δοῦλον καὶ δούλην.

Και ο δούλος σου και η δούλη σου, όσους κι αν έχεις, από τα έθνη που είναι γύρω σας, απ' αυτά θα αγοράζεις δούλον και δούλη.

Λευιτικό 25.
Ο θεός τους το δηλώνει καθαρά. Δεν λέει ότι δεν πρέπει να έχουμε δούλους αλλά να μην έχουμε από το ισραήλ. Από αλλού, όσους θέλουμε ---


Οι δύο ολιγοετείς διωγμοί των χριστιανών από αυτόν τον άγιο και πράο αυτοκράτορα, από 166 έως 168 και από 177 έως 180, ο οποίος στα πρώτα 15 έτη της βασιλείας του τους επροστάτευε όλως ιδιαιτέρως και ενομοθέτησε μάλιστα να δικάζονται όλοι όσοι τους ενοχλούν όχι για κάποιες αξιόποινες πράξεις τους αλλά απλώς λόγω της ιδιότητός τους,  αποτελεί μία καλή ιστορική μαρτυρία για το μέγεθος της εγκληματικής, εκείνη την εποχή, δραστηριότητος των τελευταίων, οι οποίοι, υπό την παραφροσύνη των μοντανιστικών ιδεών, επετίθεντο ανοικτά, ακόμη και με βεβηλώσεις συμβόλων και Ιερών ή προτροπές του όχλου σε στάση, κατά ολοκλήρου του κοινωνικού ιστού και του συστήματος αξιών της πεπολιτισμένης ανθρωπότητος (η φράση ότι «απαρνούνται την ζωή παρακινούμενοι από μία στείρα αντιδραστική διάθεση, αντί να θυσιάζονται προς χάριν θέσεων που βασίζονται σε λογικά επιχειρήματα» είναι η μοναδική διασωθείσα αναφορά του Μάρκου Αυρηλίου σε αυτούς).   ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ..

--Σχόλιο δικό μου: Για τα άτομα που πλέον έχει καθαρίσει το μυαλό τους από την χριστιανική θολούρα και μπορούν να κοιτάνε καθαρά την κάθε ιστορική ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία.
Αυτά τα άτομα λοιπόν μπορούν να καταλάβουν ότι η σημερινή επίθεση κατά των τζιχανζιστών είναι ακριβώς ίδια με αυτή που έκανε ο Μάρκος εναντίων των αντίστοιχων χριστιανών, που κατέστρεφαν και δολοφονούσαν το οτιδήποτε που δεν συμφωνούσε με το ιερό τους βιβλίο. Αν και σήμερα τα παιχνίδια που παίζονται είναι  μη εμφανή---

                                             
  

Ευχαριστώ που με διαβάζετε.
Σχόλια Ηλίας Τ. ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια σας να είναι ευπρεπή.